English

ПРОГРАМАПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ
национална научно практическа конференция 


12-15 април 2018 г.

Ваканционен клуб Ривиера, кк Златни пясъци, гр. Варна

 ПРОГРАМА


 ЗАЛА РИВИЕРАЧетвъртък, 12 
април 2018 г.
16.30 - 17.00 ч. Официално откриване на конференцията и фирменото изложение

   1. Откриване на конференцията от Ректора на МУ – Варна, почетен член на ПВДД проф. д-р Кр. Иванов, дмн
   
   2. Приветствие от Организационния комитет на ПВДД - доц. д-р Г. Пехливанов, дм и доц. д-р И. Бакърджиев, дм
   
   3. Представяне на участниците във фирменото изложение – спонсори и партньори
17.00 - 18.15 ч. Първо научно заседание. Клинична дерматология. Първа част.
Модератори: проф. д-р Л. Митева, доц. д-р Г. Пехливанов, доц. д-р И. Бакърджиев


1. Acrodermatitis continua suppurativa Hallopeau - М. Куртишева, М. Ръткова, Т. Томов, М. Сълева, А. Аргиров, Д. Капнилов, А. Стоименов, М. Балабанова, Л. Митева, Г. Пехливанов. (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София)  (12′)

2. Везикули и були при новородени - Й. Велевска, Ф. Георгиева, Ж. Димитрова, В. Брощилова, С. Марина (Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна) (12′)

3. Morbus Darier - В. Георгиевски, К. Дреновска, Д. Серафимова, В. Брощилова, М. Хаджийска, М. Шахид, П. Петкова, М. Балабанова,  Л. Митева, С. Василева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

4. Субкорнеална пустулозна дерматоза. Morbus Sneddon-Wilkinson - М.Хаджийска, Д. Серафимова, К. Дреновска, В. Брощилова, В. Георгиевски, М. Шахид, П. Петкова, М. Балабанова, Л. Митева, С. Василева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

5. Фибриларен вариант на дерматитис херпетиформис - М. Шахид, К. Дреновска, В. Брощилова, Л. Митева, С. Василева. (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

20.00 ч. Вечеря.

Петък,
13 април 2018 г.
7.30 – 9.00 ч. Закуска.
9.00 – 10.30 ч. Второ научно заседание. Клинична дерматология. Втора част.
Модератори:  Проф. д-р С. Василева, Доц. д-р  И. Бакърджиев, д-р Ст. Павлов
 

1. Генитално засягане при инфламаторни дерматози - С. Василева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (15′)

2. Тревожност и депресия – екстракутанно проявление на псориазис - Д. Серафимова, Г. Пехливанов, Т. Черкезов, С. Василева, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология,  МФ – София; МБАЛ ”Д-р Ат. Дафовски” АД, Кърджали, Факултет по обществено здраве, МУ, София) (12′)

3. Еволюционна психология на самоиндуцираните дерматози - Цв. Калинова, И. Бакърджиев (МУ - Варна), М. Железов (7′)

4. Съчетание на Lichen ruber planus и Vitiligo при пациентка с автоимунен тиреоидит - Д. Никифорова, Цв. Калинова, С. Георгиева, Ст. Павлов (Отделение по кожни и венерически болести, УМБАЛ” Св. Марина – Варна” (7′)

5. Lichen sclerosus (2 случая) – Т. Томов, М. Куртишева, М. Ръткова, А. Аргиров, М. Балабанова, Г. Пехливанов, Л. Митева. (Катедра по дерматология и венерология,  МФ – София) (5′)

6. Lymphangioma circumscriptum - И. Денчева, К. Митков, И. Ботев (Клиника „Персенк”, София) (5′)

7. Уъркшоп “Болест на Фабри - диагностично предизвикателство”, спонсориран от фирма Shire - И. Бакърджиев. (40′)

 

10.30 - 11.30 ч. Трето научно заседание. Симпозиум Abvie
Модератори: проф. д-р Л. Митева

Предизвикателството да лекуваме псориазис като системно заболяване
Лектори: Проф. д-р Е. Христакиева, Проф. д-р С. Василева, Проф. д-р Д. Господинов

 

11.30 – 11.45 ч. Кафепауза 
11.45 - 12.35 ч. Четвърто научно заседание. Дерматохирургия/дерматоонкология. Първа част.
Модератор: Проф. д-р М. Балабанова, Проф. д-р П. Троянова,  Доц. д-р Кр. Киров,  д-р Д. Етугов

1. Най-чести тумори на скалпа и хирургични методи за отстраняването им -  М. Михов, Д. Етугов, Л. Дурмишев, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

2. Хирургична техника със свободен кожен трансплантант при лечението на напреднал високодиференциран спиноцелуларен карцином – М. Сълева, Д. Етугов, Д. Капнилов, А. Аргиров, М. Балабанова, Г. Пехливанов (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

3. Ангиосарком на скалпа - Н. Цекова, И. Гаврилова, А. Милев, Кр. Киров (УСБАЛ по онкология, София) (12′)

4. Меркелов тумор на клепача -  Н. Цекова, И. Гаврилова, А. Милев, Кр. Киров (УСБАЛ по онкология, София) (12′)

5. Хирургично лечение на авансирали кожни карциноми в областта на лицето - С. Георгиев, П. Лозанова, А. Тошков (СБАЛ по ЛЧХ – София) (12′)

6. Изненадващо агресивен първичен плоскоклетъчен карцином на лицето. Клинични случаи. - П. Станимиров, Р. Угринов (Катедра и к-ка по Лицево-челюстна хирургия, МУ – София, УМБАЛ „Александровска”) (7′)
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка. 
 
 

14.00 – 15.00 ч. Пето научно заседание. Дерматохирургия/дерматоонкология. Втора част.
Модератори: проф. П. Пейчева, доц. д-р Кр. Киров, доц. д-р П.  Станимиров

1. Опасните локализации на карциноми на кожата на лицето. Рискове, лечение, проблеми -  П. Станимиров, Р. Угринов (Катедра и к-ка по Лицево-челюстна хирургия, МУ – София, УМБАЛ „Александровска”) (15′)

2. Приложение на Vismodegib при пациенти с локално авансирали базоцелуларни карциноми - П.Троянова, М.Колева, П.Баликова, Е.Павлова (УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” СофияМУ София(15′)

3. Прояви на кожна токсичност при лечение на онкологични заболявания с инхибитори на рецептора на епидермалния растежен фактор - М.Колева, П.Троянова, А.Андреева, Е.Павлова (УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” София, МУ София) (15′)

4. Сарком на Капоши при болна след бъбречна трансплантация - Е.Павлова, М.Колева, П.Троянова (УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” София, МУ София) (15′)

 

 

15.00 – 16.00 ч. Шесто научно заседание. Инфекциозни дерматози
Модератори: Проф. д-р С. Марина, Доц. д-р Г. Пехливанов, Доц. д-р И. Бакърджиев

1. Parafinoma penis, Condylomata acuminata  и Lues при един пациент - И. Пожарашка, П. Петкова, Д. Капнилов, М. Балабанова, Е. Петрова, Л. Митева, Г. Пехливанов. (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (7′)

2. Предизвикателствата на Varicella Zoster Virus – ната инфекция по време на бременност – В. Райкова, П. Лозанова. (Катедра Медицинска микробиология , МУ – София; СБАЛ по ЛЧХ – София) (10′)

3. Syphilis secundaria recens -  М. Ръткова, М. Куртишева, Т. Томов, А. Аргиров, Д. Капнилов, Г. Пехливанов (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (6′)

4. Великият имитатор се завръща? - М. Михаилова, Л. Дурмишев, Е. Петрова, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (7′)

5. Съвременно лечение на сифилис - Е. Петрова, М. Куртишева, Г. Пехливанов, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (15′)


6. Инфекции при трансплантирани пациенти - доц. М. Господинова-Близнакова (Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, МУ - Варна) (15′)16.00– 16.30 ч. Кафе пауза.16.30 – 17.30 ч. Седмо научно заседание. Симпозиум Berlin-Chemie
Модератори: Доц. д-р И. Бакърджиев, Доц. д-р  Д. Грозева

Уртикария - от гайдлайните до клиничната практика

1. Уртикарията - съвременни концепции и препоръки за лечение от гайдлайните - Д. Грозева

2. Антихистамините в клиничната практика на дерматолога - И. Бакърджиев
19.30 ч. Вечеря.Събота, 14 април 2018 г.

7.30 – 9.00 ч. Закуска.9.00 – 10.20 ч. Осмо научно заседание. Фирмени презентации.
Модератори: Доц. И. Бакърджиев, Доц. д-р  Г. Матеев, Доц. д-р Л. Дурмишев

1.  BOROLA. Дългосрочен контрол за високо качество на живот при атопичен дерматит – нови данни - Проф. д-р Д. Господинов (20′)

2.  UCB. Как да подобрим грижата за пациентите с уртикария – Доц. д-р Г. Матеев (20′)

3. BIODERMA. Биологични иновации в грижата за мазна и акнеична кожа. Венета Трифонова, Медицински маркетинг мениджър BIODERMA (15′)

4. Постмаркетингово проучване върху кожната съвместимост и ефективност на дермато-козметични продукти EUDERMOL H на ТАЛОДЕРМА – И. Бакърджиев, Ст. Пенев, К. Рабанова, М. Цонева, С. Райнова, З. Христова, Н. Папанчева, В. Стоилова, И. Делчева (15′)

5. ZEPTER. Приложение на светлинна терапия Bioptron при лечение на рани и дерматологични заболявания - ас. д-р Ж. Петрова, Специалист физикална и рехабилитационна медицина, асистент в катедрата по Обща медицина на МУ - гр. Варна10.20 - 10.40 ч. Кафепауза.10.40 - 11.40 ч. Девето научно заседание. Симпозиум Novartis
Модератор: проф. д-р Л. Митева


Cosentyx – съвременно терапевтична възможност за лечение на псориазис

1. Cosentyx – дългосрочна ефективност, безопасност и качество на живот – И. Бакърджиев

2. Псориазис в интимната област – едно терапевтично предизвикателство – Г. Пехливанов

3. Фототерапия на псориазис в ерата на биологичните средства – Л. Дурмишев


11.40 - 12.40 ч. Десето научно заседание. Симпозиум MSD
Модератори: проф. д-р М. Балабанова, доц. д-р Кр. Киров


1. Съвременни аспекти в лечението на меланома малигнум” 
-  М. Балабанова 

2. Пембролизомаб в лечението на кожен меланом” – Кр. Киров

   

13.00  – 14.00 ч. Обяд.14.00 – 15.10 ч. Единадесето научно заседание. Естетична дерматология. Първа част.
Модератори:
 Проф. д-р  М. Балабанова, Проф. д-р Д. Господинов, Доц. д-р Г. Матеев

1. 7 S – концепция за превенция на кожното стареене - Д. Господинов (Висш Медицински Университет – Плевен), Г. Матеев (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (7′)

2. Фантоми в дерматологията -  И. Бакърджиев, Г. Пехливанов, Цв. Калинова (МУ – Варна, Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (7′) 

3.  Avene – новости във фотопротекцията. Youdermacopy – мобилно приложение в помощ на дерматологичната практика – Д-р  Янита Михайлова (Естетик клуб - Лазерна и дерматологична клиника, Варна) (15′)

4. Уъркшоп Ultralift HIFU и D – finitive EVO: Съвременно високоефективно медико-естетично оборудване. Регенерация и нехирургичен лифтинг на кожата” представен от „Естетик Мед” (40′) – Ст. Терзийски
15.10 – 16.00 ч. Дванадесето научно заседание. Естетична дерматология. Втора част.
Модератори: Доц. Д-р Г. Пехливанов, Д-р Д. Етугов, Д-р Ю. Пенев

1. Хирургично лечение на авансирали кожни карциноми в областта на лицето - С. Георгиев, П. Лозанова, А. Тошков (СБАЛ по ЛЧХ – София) (10′)

2.  Лазер-терапия на съдови лезии в областта на лицето
- П. Лозанова, С. Георгиев (СБАЛ по ЛЧХ – София) (10′)

3. Фасетлифт срещу фейслифт - Ю. Пенев, Варна (7′)

4. Лазерна невектомия – разширен клиничен опит - Ю. Пенев, Варна (10′)

5. Лазерна хирургия срещу класическа – критерии за избор и терапевтичен диапазон - Ю. Пенев, Варна (7′)

6. Радиочестотен лифтинг на долна трета на лицето в естетичната дерматология – Д. Етугов (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (10′)

7. Основни микроваскуларни композитни ламба в реконструктивна хирургия на глава и шия - Д. Марков (СБАЛ по ЛЧХ – София) (7′)


   

16.10 – 16.30 ч.  Кафепауза..


16.30 - 17.30 ч.  Тринадесето научно заседание. Дерматологична терапия.
Модератори: доц. д-р Г. Пехливанов, доц. д-р Л. Дурмишев, дц. д-р И. Бакърджиев

1. Лечение на себореен дерматит на капилициума - Й. Пожарашка, А.Аргиров, Л. Митева, Г. Пехливанов (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

2. Ретиноиди в дерматологичната терапия - Й. Пожарашка, Л. Дурмишев, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

3. Съвременни терапевтични схеми за лечение на лупус еритематозус - Д. Гулева, Л. Дурмишев, Л. Митева (Катедра по дерматология и венерология, МУ, МФ – София) (12′)

4.Тежка кожна реакция след таргетна терапия с BRAF инхибитори - Н. Цекова, И. Гаврилова, А. Милев, Кр. Киров  (УСБАЛ по онкология, София) (12′)

 

19.30 ч. Вечеря. Официално закриване на конференцията и фирменото изложение.

Неделя, 15 април 2018 г.7.30 ч. – 9.00 ч. Закуска.

9.00 ч. – 12.00 ч. Свободно време. Освобождаване на хотела.

 

Забележки.
Място за провеждане на научната програма - зала Ривиера на Ваканционен клуб Ривиера, кк Златни пясъци
Време за представяне на научните материали и презентациите – до 10-12 мин.

top Върни се на предната страница